• Hướng Dẫn Làm Bài Thi

  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

  Bước 2: Chọn menu Phòng Thi --> 

  • Phòng thi cấp trường: các đề thi của trường
  • Phòng thi cấp sở: các đề thi của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Bình Dương

  Bước 3: Chọn bài thi muốn làm --> Nhấn Vào Phòng Thi

  Bước 4: Màn hình hiển thi thông tin bài thi -->Nhấn "Bắt đầu làm bài"

  Bước 5: Màn hình hiển thị lần lượt từng câu hỏi, bạn chọn đáp án đúng --> Nhấn "Câu sau" để làm các câu tiếp theo 

  *Ghi chú: nút "Nộp bài" chỉ hiển thị khi bạn hoàn thành tất cả các câu hỏi

 • Hướng Dẫn Đổi Thông Tin Cá Nhân và Mật Khẩu

  Bước 1: Chọn menu Đăng Nhập

  Bước 2: Nhập email, mật khẩu --> nhấn Đăng Nhập

  Bước 3: Chọn menu Tài Khoản --> Thông tin cá nhân

  Bước 4: Sau khi thay đổi các thông tin cá nhân --> Nhấn Cập Nhật

 • Hướng Dẫn Đăng Nhập

  Bước 1: Chọn menu Đăng Nhập

  Bước 2: Nhập email, mật khẩu --> Nhấn Đăng Nhập

 • Hướng Dẫn Đăng Ký

  Bước 1: Chọn menu Đăng Ký

  Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập( email, mật khẩu)

  Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân --> nhấn Đăng Ký

  Bước 4: Đăng nhập vào email để kích hoạt tài khoản

 • Quy Định Của sgdbinhduong.com

  1. Tất cả học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có thể đăng ký thành viên để tham gia vào Hệ thống trắc nghiệm trực tuyến tỉnh Bình Dương (có giới hạn số lượng đề thi).
  2. Chỉ những học sinh đăng ký với các thông tin chính xác: Họ và tên, ngày sinh, lớp, trường, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) được duyệt mới được tham gia tất cả các đề thi tự luyện.
  3. Chỉ những học sinh được người quản lý ở trường xác nhận chính xác thông tin đăng ký mới được tham gia các kỳ thi chính thức.
  4. Các thành viên cần tự rèn luyện thông qua các đề thi tự luyện và không được thiếu trung thực khi làm bài.
  5. Các thành viên chấp hành các quy định của hệ thống và mọi thông báo từ Ban biên tập website.
  6. Các thành viên tham gia làm bài trên trang website phải có kế hoạch học tập và tu dưỡng toàn diện, không để việc tham gia hệ thống ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động khác trong nhà trường.
  7. Thành viên quên Tên đăng nhập và mật khẩu có thể tìm lại bằng cách nhấn vào "Quên mật khẩu" nhưng buộc phải nhớ chính xác email đã dùng để đăng ký tài khoản trên hệ thống và nhận lại thông tin tài khoản qua email đó khi nhập dúng địa chỉ email.