Điểm cao nhất trường

Nguyễn Quốc Cường

THPT Bến Cát

1

Nguyễn minh thư

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

2

Huỳnh Ngọc Sang

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

3

Nguyễn Tấn Uyên

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

4

Bùi Thị Quỳnh Như

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

5