Điểm cao nhất trường

Huỳnh Ngọc Sang

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

1

Dương Nhựt Thư

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

2

Nguyễn minh thư

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

3

Nguyễn Thị Kim Hiền

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên

4

Nguyễn Quốc Cường

THPT Bến Cát

5